M.S.Ordubadinin sürgün illərində çəkilmiş fotoşəkli, şəxsi avtoqrafı ilə (avtoqraf azərbaycan dilində ərəb əlifbası ilə yazılıb)İnventar N: 165
_____________________________________________
Adı: M.S.Ordubadinin sürgün illərində çəkilmiş fotoşəkli, şəxsi avtoqrafı ilə (avtoqraf azərbaycan dilində ərəb əlifbası ilə yazılıb)
_____________________________________________
Ölçü: 9x12 sm
_____________________________________________
Tarix: 1916
_____________________________________________
Müəllif:
_____________________________________________
Material: Kağız
_____________________________________________
Janr:
_____________________________________________
Növ:
_____________________________________________
İşləmə texnikası:
_____________________________________________
Region: Saritsin
_____________________________________________
Qorunub saxlanması Tam
_____________________________________________
Qeyd: