Oval podnos, ortada ornament və Müzəffərəddin şahın təsviri var, ərəb əlifbası ilə yazı var.İnventar N: 110
_____________________________________________
Adı: Oval podnos, ortada ornament və Müzəffərəddin şahın təsviri var, ərəb əlifbası ilə yazı var.
_____________________________________________
Ölçü: Diametri-13 sm
_____________________________________________
Tarix:
_____________________________________________
Müəllif:
_____________________________________________
Material: Metal
_____________________________________________
Janr:
_____________________________________________
Növ:
_____________________________________________
İşləmə texnikası:
_____________________________________________
Region:
_____________________________________________
Qorunub saxlanması Naqis (podnosun üzərindəki ornament və yazı pozulub)
_____________________________________________
Qeyd: