“Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı     № 32 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndəİnventar N: OXM DK № 990
___________________________________________
Adı: “Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı № 32 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndə.
___________________________________________
Ölçü: 25x34sm
___________________________________________
Tarix: 11 avqust 1908
___________________________________________
Müəllif:
___________________________________________
Material: Kağız
___________________________________________
Janr:
___________________________________________
Növ:
___________________________________________
İşləmə texnikası: Çap üsulu
___________________________________________
Region:
___________________________________________
Qorunub saxlanması Naqis( vərəqlər saralıb)
___________________________________________
Qeyd: