“Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı     № 26 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndə latlatın əlifbası ilə.İnventar N: OXM DK № 987
__________________________________________
Adı: “Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı № 26 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndə latlatın əlifbası ilə.
__________________________________________
Ölçü: 25x34sm
__________________________________________
Tarix: 30 iyun 1908
__________________________________________
Müəllif:
__________________________________________
Material: Kağız
__________________________________________
Janr:
__________________________________________
Növ:
__________________________________________
İşləmə texnikası: Çap üsulu
__________________________________________
Region:
__________________________________________
Qorunub saxlanması Naqis( vərəqlərin üzərində ləkələr var)
__________________________________________
Qeyd: