“Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı     № 25 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndə.İnventar N: OXM DK № 986
____________________________________________
Adı: “Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı № 25 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndə.
____________________________________________
Ölçü: 25x34sm
____________________________________________
Tarix: 23 iyun 1908
____________________________________________
Müəllif:
____________________________________________
Material: Kağız
____________________________________________
Janr:
____________________________________________
Növ:
____________________________________________
İşləmə texnikası: Çap üsulu
____________________________________________
Region:
____________________________________________
Qorunub saxlanması Naqis( vərəqlərin üzərində ləkələr var)
____________________________________________
Qeyd: