“Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı     № 24 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndə.İnventar N: OXM DK № 985
_____________________________________________
Adı: “Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı № 24 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndə.
_____________________________________________
Ölçü: 25x34sm
_____________________________________________
Tarix: 12 iyun 1908
_____________________________________________
Müəllif:
_____________________________________________
Material: Kağız
_____________________________________________
Janr:
_____________________________________________
Növ:
_____________________________________________
İşləmə texnikası: Çap üsulu
_____________________________________________
Region:
_____________________________________________
Qorunub saxlanması Naqis( vərəqlərin üzərində ləkələr var)
_____________________________________________
Qeyd: