“Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı     № 22 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndə.İnventar N: OXM DK № 983

Adı: “Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı № 22 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndə.

Ölçü: 25x34sm

Tarix: 2 iyun 1908

Müəllif:

Material: Kağız

Janr:

Növ:

İşləmə texnikası: Çap üsulu

Region:

Qorunub saxlanması Naqis( vərəqlər saralıb)

Qeyd: