“Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı     № 16 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndə.


İnventar N: OXM DK № 977
_________________________________________
Adı: “Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı № 16 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndə.
_________________________________________
Ölçü: 25x34sm
_________________________________________
Tarix: 21 aprel 1908
_________________________________________
Müəllif:
_________________________________________
Material: Kağız
_________________________________________
Janr:
_________________________________________
Növ:
_________________________________________
İşləmə texnikası: Çap üsulu
_________________________________________
Region:
_________________________________________
Qorunub saxlanması Naqis( vərəqlər saralıb)
_________________________________________
Qeyd: