“Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı     № 8 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndə.İnventar N: OXM DK № 970
______________________________________________
Adı: “Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı № 8 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndə.
______________________________________________
Ölçü: 25x34sm
______________________________________________
Tarix: 24 fevral 1908
______________________________________________
Müəllif:
______________________________________________
Material: Kağız
______________________________________________
Janr:
______________________________________________
Növ:
______________________________________________
İşləmə texnikası: Çap üsulu
______________________________________________
Region:
______________________________________________
Qorunub saxlanması Naqis( vərəqlər yarasız vəziyyətdədir)
______________________________________________
Qeyd: