“Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı     № 7 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndə.


İnventar N: OXM DK № 969
____________________________________________
Adı: “Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı № 7 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndə.
____________________________________________
Ölçü: 25x34sm
____________________________________________
Tarix: 17 fevral 1908
____________________________________________
Müəllif:
____________________________________________
Material: Kağız
____________________________________________
Janr:
____________________________________________
Növ:
____________________________________________
İşləmə texnikası: Çap üsulu
____________________________________________
Region:
____________________________________________
Qorunub saxlanması Naqis( vərəqlərin yarasız vəziyyətdədir)
____________________________________________
Qeyd: