“Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı     № 6 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndə.


İnventar N: OXM DK № 968
_______________________________________________
Adı: “Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı № 6 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilndə.
_______________________________________________
Ölçü: 25x34sm
_______________________________________________
Tarix: 10 fevral 1908
_______________________________________________
Müəllif:
_______________________________________________
Material: Kağız
_______________________________________________
Janr:
_______________________________________________
Növ:
_______________________________________________
İşləmə texnikası: Çap üsulu
_______________________________________________
Region:
_______________________________________________
Qorunub saxlanması Naqis( vərəqlərin üzərində ləkələr var)
_______________________________________________
Qeyd: