“Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı     № 4 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə.İnventar N: OXM DK № 966
_____________________________________________
Adı: “Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı № 4 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə.
_____________________________________________
Ölçü: 25x34sm
_____________________________________________
Tarix: 27 yanvar 1908
_____________________________________________
Müəllif:
_____________________________________________
Material: Kağız
_____________________________________________
Janr:
_____________________________________________
Növ:
_____________________________________________
İşləmə texnikası: Çap üsulu
_____________________________________________
Region:
_____________________________________________
Qorunub saxlanması Naqis( vərəqlərin üzərində ləkələr var)
_____________________________________________
Qeyd: