“Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı     № 3 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə.


İnventar N: OXM DK № 965
____________________________________________
Adı: “Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı № 3 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə.
____________________________________________
Ölçü: 25x34sm
____________________________________________
Tarix: 20 yanvar 1908
____________________________________________
Müəllif:
____________________________________________
Material: Kağız
____________________________________________
Janr:
____________________________________________
Növ:
____________________________________________
İşləmə texnikası: Çap üsulu
____________________________________________
Region:
____________________________________________
Qorunub saxlanması Naqis( vərəqlər saralıb)
____________________________________________
Qeyd: