“Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı №38 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilində latın əlifbası ilə.İnventar N: OXM DK № 958
______________________________________________
Adı: “Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı №38 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilində latın əlifbası ilə.
______________________________________________
Ölçü: 24x33sm
______________________________________________
Tarix: 24 noyabr 1923
______________________________________________
Müəllif:
______________________________________________
Material: Kağız
______________________________________________
Janr:
______________________________________________
Növ:
______________________________________________
İşləmə texnikası: Çap üsulu
______________________________________________
Region:
______________________________________________
Qorunub saxlanması Naqis( vərəqlərin üzərində ləkələr var)
______________________________________________
Qeyd: