“Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı №33 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilində latın əlifbası ilə.


İnventar N: OXM DK № 953
_____________________________________________
Adı: “Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı №33 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilində latın əlifbası ilə.
_____________________________________________
Ölçü: 24x33sm
_____________________________________________
Tarix: 22 sentyabr 1923
_____________________________________________
Müəllif:
_____________________________________________
Material: Kağız
_____________________________________________
Janr:
_____________________________________________
Növ:
_____________________________________________
İşləmə texnikası: Çap üsulu
_____________________________________________
Region:
_____________________________________________
Qorunub saxlanması Naqis( vərəqlərin üzərində ləkələr var)
_____________________________________________
Qeyd: