“Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı №30 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilində latın əlifbası ilə .İnventar N: OXM DK № 950
________________________________________________
Adı: “Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı №30 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilində latın əlifbası ilə .
________________________________________________
Ölçü: 24x33sm
________________________________________________
Tarix: 18 avqust 1923
________________________________________________
Müəllif:
________________________________________________
Material: Kağız
________________________________________________
Janr:
________________________________________________
Növ:
________________________________________________
İşləmə texnikası: Çap üsulu
________________________________________________
Region:
________________________________________________
Qorunub saxlanması Naqis( vərəqlərin üzərində ləkələr var)
________________________________________________
Qeyd: