“Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı №29 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilində latin əlifbası ilə.İnventar N: OXM DK № 949
_______________________________________________
Adı: “Molla Nəsrəddin “ satirik jurnalı №29 azərbaycan dilində,ərəb əlifbası ilə və rus dilində latin əlifbası ilə.
_______________________________________________
Ölçü: 24x33sm
_______________________________________________
Tarix: 11 avqust 1923
_______________________________________________
Müəllif:
_______________________________________________
Material: Kağız
_______________________________________________
Janr:
_______________________________________________
Növ:
_______________________________________________
İşləmə texnikası: Çap üsulu
_______________________________________________
Region:
_______________________________________________
Qorunub saxlanması Naqis( vərəqlər saralıb)
_______________________________________________
Qeyd: